Uzsākta pašvaldības autoceļa P-2 pārbūve

Septembra pirmajā nedēļā, īstenojot apjomīgu kopprojektu ar ERAF finansējumu, tika uzsākti ceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūves darbi.

Ciblas novada teritorijā tiek īstenots trīs sadarbības pašvaldību (Ciblas, Kārsavas, Ludzas) projekts Nr. 5.6.2.0/20/I/007 „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”, ko finansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds un valsts.

Vadošais partneris šajā projektā ir Ludzas novada pašvaldība. Sadarbībā ar to Ciblas novada pašvaldība iesniedza projektu, kas paredz Ciblas novada pašvaldības teritorijā īstenot divas projekta aktivitātes:

1) pašvaldības autoceļa P-2 (Pušmucova – Nūraugi) ceļa posma pārbūve 860 metru garumā;

2) noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve 1666 m2 platībā, piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām.

Autoceļa P-2 pārbūves projekta izmaksas, ko sastāda būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī informatīvās norādes plānotas 263 002 EUR.

Būvdarbus veic uzņēmums SIA „Ceļi un Tilti”, būvuzraudzību – SIA „Relat Būve” un autoruzraudzību SIA „RK Projekti”.

Darbus plānots paveikt sešu mēnešu laikā.

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 2 570 260,73 euro (visu pašvaldību projektiem). Īstenojot projektu, paredzēts radīt kvalitatīvāku vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pašvaldību teritorijās, kur koncentrējas lielāks uzņēmumu skaits, kā arī pašvaldību degradētajās teritorijās.

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu