Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

23. septembrī klajā nācis 2020. gadā kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

* Tiek īstenots sadarbības projekts, ko finansē ERAF un valsts, pārbūvējot uzņēmējdarbībai nepieciešamu infrastruktūru;

* Domes sēdē 26. augustā skatīti 17 jautājumi;

* Izglītības aktualitātes: Mācību procesa organizēšana Covid-19 pandēmijas apstākļos; Brīvdienu laiki jaunajā mācību gadā; Skolu dalība projektos u.c..

* Sportiskas aktivitātes tiek organizētas pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā;

* Kultūras notikumu afiša.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu