Ciblas novada pašvaldības Atzinības raksts pasniegts priesterim Jānim Kolnam

Svētdien, 27. septembrī, arī Ciblas novada iedzīvotāji pateicās priesterim Jānim Kolnam par vairāk kā 15 gadus ilgo kalpošanu. Pašvaldības vārdā domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Ruciņa prāvestam pasniedza Ciblas novada pašvaldības Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu un skaistu kalpošanu Dievam un cilvēkiem Ciblas novadā. Lēmums par šādu apbalvojumu tika pieņemts 24. septembra domes sēdē, deputātiem vienprātīgi balsojot „par”.

Šajās dienās prāvests Kolns atvadās no Ludzas katoļu draudzes, jo ir pārcelts darbā uz Līksnas draudzi.

Dzīves visnozīmīgākajos brīžos – no cilvēka dzimšanas līdz nāvei – mēs meklējam garīgo stiprinājumu, ko var saņemt no Dieva aicināta un Baznīcas svētīta priestera. Prāvests Jānis Kolns ir kristījis, laulājis un pēdējā gaitā pavadījis ļoti daudzus iedzīvotājus no Zvirgzdenes un Blontu pagasta. Viņš ir bijis ar tautu lūgšanās kapusvētkos un svecīšu vakaros. Viņa vadītās Svētās Mises ir tautai tik nepieciešama garīgā maize ikdienā!

Vienmēr iejūtīgs, taktisks un atvērts sarunām par garīgām vērtībām – tādu mēs prāvestu Jāni Kolnu iepazinām vairāk kā 15 gadu laikā.

Esam pateicīgi Dievam par to, ka Viņš aicinājis Jāni priesterības ceļā un ka Viņš ir stiprinājis Jāni kalpošanā.

Pr. Jānis ar tautu pēc pateicībām

Šajā failiem.lv adresē ir publicētas fotogrāfijas no 27.09.2020. pasākuma Ludzas katoļu baznīcā. Atvadāmies no prāvesta Jāņa Kolna: https://failiem.lv/u/rr32wvt9

Teksts un foto: Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu