Ciblas novada pašvaldības iestādēs no 1. oktobra apmeklētāju apkalpošana – tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 pandēmiju Ciblas novada pašvaldības iestādēs no 2020. gada 1. oktobra darbs tiek organizēts, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Apmeklētāju apkalpošana tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām apmeklētājus ar pašvaldības darbiniekiem sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus. Domes vadības un speciālistu kontaktinformācija ir publicēta pašvaldības mājaslapā (https://ciblasnovads.lv/kontakti).

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski; e-pasta adrese: ciblasnovads@ciblasnovads.lv

Pašvaldības administratīvās ēkā Blontos ir izveidota speciāli dokumentiem paredzēta pastkaste, tā izvietota 1.stāva vestibilā. Tajā var ievietot dažādus dokumentos, kas adresēti pašvaldībai.

Ciblas novada pašvaldības kase administrācijas ēkā Blontos pieņems maksājumus arī skaidrā naudā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Pagastu pārvaldes un tajos esošās kases klientu pieņemšanu organizē pēc iepriekšēja pieraksta.

Pagastu pārvaldes

Ciblas novada administratīvais centrs (Blontu pagasta pārvalde) Ināra Sprudzāne 65700894 (LMT) ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Ciblas un Līdumnieku pagastu pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns 65729046 parvalde.cibla@ciblasnovads.lv
ciblasparvalde@inbox.lv
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Trukšāne 65728104 parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv
pusmucova34@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Ruciņa 28660279 parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
rucinavalentina@inbox.lv

Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs Blontos klientus turpinās pieņemt tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis – 66954814, e-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv

Aicinām izmantot portālā Latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus! Tas attiecas, pirmkārt, uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumus un dokumentus valsts iestādēm.

Tautas nami un bibliotēkas strādā, ievērojot Kultūras ministrijas unVeselības ministrijas izstrādātajā sanitārajā protokolā noteiktās prasības.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina klātienē veikt dzimšanas vai miršanas reģistrēšanu tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis konsultācijām: 28660279, e-pasts: dzimtsaraksti@ciblasnovads.lv

Arī Bāriņtiesa un Sociālais dienests pieņem klientus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai izvairītos no iespējamas inficēšanās ar vīrusu COVID-19, telpās tiek ievēroti profilakses pasākumi: divu metru distancēšanās, roku higiēna u.c..

Ciblas novada pašvaldība aicina izvērtēt, vai ir nepieciešams personīgi klātienē apmeklēt pašvaldības iestādes, bet, ja tas tiek darīts, lūdzam ievērot distancēšanās un higiēnas noteikumus. Neapmeklējiet iestādes, ja jums noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Pašvaldības mājaslapā arī turpmāk tiks publicēta un arī papildināta aktuālā informācija par darba organizāciju iestādēs.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu