Izsludināts konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”

Ciblas novada pašvaldība izsludina konkursu „Ciblas novada gada cilvēks”. Aicinām apbalvošanai pieteikt cilvēkus un cilvēku grupas, kas ar savu rīcību sekmē Ciblas novada attīstību, ir paraugs līdzcilvēkiem.

Nominācijas:

„Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu Ciblas novada labā, kas var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes un saimnieciskajā darbā un novada atpazīstamības veicināšanā;

 „Gada jaunietis” – (vecumā no 16 līdz 25 gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Ciblas novada atpazīstamību Latgales reģionā, valsts un pasaules mērogā;

„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā mūža garumā.

Pretendentus nominācijām var pieteikt:

  • Ciblas novada pašvaldības deputāti (ne mazāk kā 3);
  • darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki);
  • reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
  • iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes darbiniekiem;
  • iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki).

Pieteikumus jāiesniedz Ciblas novada pašvaldības kancelejā vai pagastu pārvaldēs līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Plašāka informācija – Nolikumā.

Uz augšu