Tuvojas NĪN un nomas maksas apmaksas termiņš!

Šopavasar, sākoties COVID-19 krīzei, Ciblas novada pašvaldības dome nolēma atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, pārceļot Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņu uz 2020. gada 16. novembri. Pašvaldībai ir tiesības šo termiņu pārcelt tikai 2020. gada periodā.

Šāds pašvaldības lēmums bija pareizs, un daudzi NĪN maksātāji ir izmantojuši iespēju nodokļa maksāšanu atlikt. Kopumā no gada sākuma līdz oktobrim NĪN iemaksāts vairāk kā 130 tūkstošu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots iekasēt vēl apmēram 70 tūkstošus eiro. Tātad apmēram trešdaļai NĪN summas jāienāk pašvaldības budžetā līdz 16.11.2020.

Smagāka situācija izveidojusies ar nomas maksu, kas jāmaksā par pašvaldībai piekritīgas zemes nomu. Kopumā par visiem nomas līgumiem šogad budžetā jāienāk aptuveni 10 000 eiro, bet līdz oktobra sākuma iemaksāti vien 2 300 eiro. Turklāt vairāku gadu garumā atsevišķi nomnieki ir iekrājuši nomas maksas parādu, tā kopējā summa sasniedz 3 700 eiro. Atgādinām, ka saskaņā ar nomas līguma prasībām, ja nomnieks nav samaksājis nomas naudu vairāk kā divus gadus, tad var tikt zaudētas nomas tiesības.

Īpašniekiem un nomniekiem jāatceras arī, ka pēc 16.11.2020. gan NĪN maksai, gan nomas maksai tiek rēķināta kavējuma nauda.

Aicinām savlaicīgi norēķināties arī par komunālajiem pakalpojumiem!

Mārīte Romanovska,

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja      

FOTO: https://pixabay.com

Uz augšu