Jaunumi karjeras izglītībā 2020./2021. mācību gadā

2020./2021. mācību gadā ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansē  karjeras vadības izcilības prasmju attīstīšanu 7. – 12. klašu skolēniem, izmantojot grupu un individuālās konsultācijas, ievērojot brīvprātības principu.

Maksas pasākumiem šogad Latgalē katram izglītojamajam 7. – 9. kl. grupā ir piešķirti 3 EUR. Diemžēl Covid -19 infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ 2019./2020. m.g. nenotika visi ieplānotie pasākumi, un šajā mācību gadā neizlietoto naudu nedabūsim. Kopumā visā Latvijā neizmantoti palika 800 000 EUR no ES karjeras atbalsta projekta līdzekļiem.

Labā ziņa ir tā, ka pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne šovasar ir ieguvusi Sertifikātu (Nr.330, 19.08.2020. Daugavpils Universitāte), kas ļauj veikt izglītojamajiem individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālajā izglītībā. Prieks, ka vecāki savus bērnus atbalsta, jo tas patiešām ir svarīgi katra jaunieša nākotnes mērķu sasniegšanā.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 2020./2021. m. g. karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni:

  • Karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • Pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Pirmo reizi 8 gadu laikā karjeras nedēļa ( 26. – 30. oktobrī ) šogad notiks attālināti, izmantojot VIAA piedāvātos tiešsaistes pasākumus skolēniem un vecākiem. Pirmo reizi 1.- 6.kl. skolēni apgūs jaunu video spēli, kas palīdzēs iepazīt profesijas. Savukārt 7.- 9. klašu izglītojamie veidos infografikas par sev izvēlēto profesiju.
Pirmo reizi 8 gadu laikā karjeras nedēļa ( 26. – 30. oktobrī) šogad notiks attālināti, izmantojot VIAA piedāvātos tiešsaistes pasākumus skolēniem un vecākiem.
Pirmo reizi 1.- 6. kl. skolēni apgūs jaunu video spēli, kas palīdzēs iepazīt profesijas.

Savukārt 7.- 9. klašu izglītojamie veidos infografikas par sev izvēlēto profesiju.
 

ES fonda karjeras attīstības atbalsta (KAA) finansētie pasākumi Pušmucovas pamatskolā:

2020. g. 6. novembrī – “Vecāku atbalsts bērnam profesijas izvēlē”. Izglītojoša lekcija Pušmucovas pamatskolas audzēkņu vecākiem par vecāku atbalsta īpašo lomu jaunieša talanta atklāšanā, pašapziņas un mērķtiecības veidošanā viņa nākotnes profesijai (karjerai). Lektore Diāna Zande, Dr.psych., psiholoģe, psihoterapeite (kognitīvi biheiviorālā psihoterapija).

2021. gada martā – “Manas izaugsmes iespējas”. Izglītības iespēju izpētes pasākums 9. kl. skolēniem – izstāde Austrumlatvijas RPC Rēzeknē, kurā iespējams iegūt informāciju par izglītības iespējām un darba tirgu Latvijā. Tradicionāls pasākums, kuru skolēni gaida.

2021. gada aprīlī – “Ražots Latgalē”. Darba pasaules iepazīšanas pasākums 7.- 9. kl. skolēnu grupai. Ekskursija uz SIA “VEREMS”, lai iepazītos ar koka saplākšņu ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. Skolēni jautā – profesionāļi atbild.

Pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne aicina Pušmucovas pamatskolas audzēkņus izmantot individuālās konsultēšanas iespējas:

  • 7. kl. šāda iespēja ir oktobrī (ceturtdienās un piektdienās); 8. kl. – novembrī (ceturtdienās); 9. kl. – decembrī (ceturtdienās).
  • – Meklēsim atbildes kopā! – aicina PKK, skolotāja Elvīra.
  • Piesakies, zvanot: 26120900, rakstot īsziņu e-klases portālā, e-pastā: elvira.rimicane@inbox.lv !
Uz augšu