Paziņojums par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Pamatojoties uz Ludzas novadā apvienojamo Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu pašvaldību domju deputātu kopsapulces 2020.gada 23.oktobra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) “Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”:

  1. Ludzas novada vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 (deviņu)  locekļu sastāvā;
  2. Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir noteikts no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
  • katram Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novada domes deputātam,
  • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo locekļu skaitu, tātad – 9.

Uz augšu