Higiēniskās maskas tiek izsniegtas sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Sociālajā dienestā tiek izsniegtas bezmaksas higiēniskās maskas iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, kā arī tiem, kas saņem un sniedz aprūpes mājās pakalpojumu. Šīs maskas ir vairākkārt lietojamas, tās var mazgāt.

Maskas ir iegādājusies Ciblas novada pašvaldība.

Plānots, ka līdz 20. novembrim visās Latvijas pašvaldībās nonāks Labklājības ministrijas nodrošinātās higiēniskās maskas, kas paredzētas minētajām iedzīvotāju grupām.

Lai saņemtu šo palīdzību, jāgriežas pie pagastu sociālā darba speciālistiem:

Blontu pagastā – 65700870. Sociālās palīdzības organizatore Inta Vonoga.

Ciblas pagastā – 65729027. Sociālā darbiniece Olita Kilupe.

Līdumnieku pagastā un Felicianovā – 65729371. Sociālās palīdzības organizatore Antoņina Hindogina.

Pušmucovas pagastā – 65728104. Sociālās palīdzības organizatore Valentīna Trukšāne.

Zvirgzdenes pagastā – 65700834. Sociālā darbiniece Aija Zlidne.

Uz augšu