Ciblas novada pašvaldības PAZIŅOJUMS

Ministru kabinets lēmis, ka līdz 2021. gada 11. janvārim valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija, līdz ar to, epidemioloģiskās drošības nolūkā, aicinām ar Ciblas novada pašvaldības vadību, tās speciālistiem sazināties attālināti.

 • Ciblas novada pašvaldība turpina darbu attālināti.
 • Kase un Blontu KAC strādā no 8.30 līdz 12.00, ievērojot distancēšanos.
 • Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē Ciblas novada pašvaldības domes ēkas 1.stāvā.
 • Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla www.Latvija.lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Konsultācijām – zvanīt uz: 65700834 vai rakstīt uz: parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv

                                      Darbinieku kontakti neklātienes konsultācijai:

Domes priekšsēdētājs:  29206199                             Sociālā dienesta vadītāja:   65700870

Izpilddirektore:    29711939                             Kancelejas vadītāja:     28621672

KAC vadītāja:      66954814                              Kasiere:      22403142

Atgādinām, ka ienākot Ciblas novada pašvaldības telpās, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska!

Ierobežojumi bibliotēku darbā!

 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 • Apmeklējumu un grāmatu rezervāciju vēlams iepriekš saskaņot telefoniski.
 • Ievērot roku higiēnu un sejas masku lietošanas nosacījumus.
 • Stingri ievērot vismaz ←2mdistanci viens no otra.
 • Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā 15 min.
 • Datorpakalpojumi netiek nodrošināti, izņemot galīgas nepieciešamības gadījumā.
 • Autorizētiem lietotājiem ir iespēja izmantot E-grāmatu bibliotēku: www.3td.lv

Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnēs: http://www.spkc.gov.lv un http://www.covid19.gov.lv 

Aicinām rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību!

Uz augšu