Pašvaldības darbs Covid-19 krīzes laikā

Laikā, kad prioritātes tiek pakārtotas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Ciblas novada pašvaldības iestādes apmeklētājiem ir atvērtas ierobežoti. Apmeklējums jāpiesaka, iepriekš zvanot speciālistiem.
Vienotais pašvaldības tālrunis 65700894.
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski; e-pasta adrese: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Pašvaldības administratīvajā ēkā Blontos (1. stāva vestibilā) ir izveidota speciāli dokumentiem paredzēta pastkaste.
Pakalpojuma sniegšanas vietā (pagasta pārvaldē, Tautas namā, bibliotēkā u.c.) nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija; un personas, kam ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.
Lūdzam ievērot 2 metru distanci!
Ievērojiet roku higiēnas un sejas masku lietošanas nosacījumus!
NOVĒLAM STIPRU VESELĪBU!
Uz augšu