Sarūpētas dāvanas vientuļajiem pensionāriem un vissmagāk slimajiem iedzīvotājiem

Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests šonedēļ visiem novada teritorijā dzīvojošajiem vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti (I grupa) pasniegs Ziemassvētku dāvanas.

Sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne informē, ka tiek gatavotas 86 dāvanas. Tajās ir konfektes, vafeļu torte un melnā tēja, kā arī īpašā dāvana – Ciblas novada pašvaldības kalendārs 2021. gadam un apsveikuma kartiņa. Tradīcija gadu mijā sveikt vientuļos pensionārus un vissmagāk slimos cilvēkus Ciblas novadā pastāv kopš tā izveidošanas 2009. gadā.

Šodien, 15. decembrī, tiek pakotas dāvaniņas.

Saistošajos noteikumos nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” paredzēts, ka vientuļo pensionāru un I grupas invalīdu vienreizējā pabalsta – dāvanas Ziemassvētkos apmērs ir 5 eiro, neizvērtējot personas materiālo situāciju. No pašvaldības šīs personas ir tiesīgas vienreiz gadā saņemt arī 130 eiro lielu pabalstu malkas iegādei, kā arī citus pabalstus, ja tādi pienākas saskaņā ar minētajiem Saistošajiem noteikumiem un Saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”.

Uz augšu