Uz autoceļa P-2 darbi tiks atsākti pavasarī

Uz autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi klātnes novembrī tika uzklāt pirmā asfalta kārta. Asfalta ieklāšana notika atbilstošos laikapstākļos. Informējam, ka šobrīd būvfirma ir izmantojusi iespēju paņemt tehnoloģisko pārtraukumu un darbus atsāks pavasarī.

Pavasarī tika uzklāta otrā asfalta kārta, sakārtotas nomales un nobrauktuves. Ceļa P-2 pārbūvi veic uzņēmums „Ceļi un tilti” no Rēzeknes.

Ziemas periodā ceļu uzturēs pašvaldība, t.i., tiks veikta sniega tīrīšana vajadzības gadījumā.

Jau informējām, ka ceļa pārbūve notiek projekta Nr.5.6.2.0/20/I/007 „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” ietvaros.

Uz ceļa P-2 uzklāta asfalta pirmā kārta. Darbi atsāksies pavasarī.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Uz augšu