Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

21. decembrī klajā nācis 2020. gadā pēdējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

* Pasniegti apbalvojumi konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” laureātiem;

* Domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska atskats uz aizejošajā gadā paveikto;

* Domes sēdē skatīti astoņi jautājumi;

* Ziemassvētku gaidīšanas laiks izglītības iestādēs;

u.c. informācija.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu