Godināti balvu ieguvēji

Konkursā „Ciblas novada gada cilvēks” šogad apbalvošanai tika pieteikti pretendenti visās nominācijās. Visiem piešķirti pašvaldības apbalvojumi.

Godināšanas pasākumi notika 18. decembrī Ciblas un Pušmucovas Tautas namā. Ceremonijās piedalījās tikai balvu saņēmēji, domes priekšsēdētājs, pagastu pārvalžu un TN vadītāji, daži sveicēji.

Ciblas TN tika godināti:

pensionētā Ciblas vidusskolas pedagoģe Bernardita ADIJĀNE, kas saņēma balvu „Mūža ieguldījums”;

Ciblas vidusskolas 12. klases audzēknis Jānis KALVĀNS, kas saņēma balvu „Gada jaunietis”.

Pušmucovas TN tika godināti:

Pušmucovas feldšerpunkta vadītāja Tatiana SKRULE, kas saņēma balvu „Mūža ieguldījums”;

Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilga BAZIĻEVIČA, kas saņēma balvu „Gada cilvēks”;

Ciblas vidusskolas 12. klases audzēkne Madara DOMARKA, kas saņēma balvu „Gada jaunietis”.

Svinīgajiem pasākumiem bija skaisti noformētas telpas, pārdomāts muzikālais noformējums. Domes priekšsēdētājs teica īsu uzrunu, pateicoties godalgu saņēmējiem par ieguldījumu novada dzīvē. Tika nolasīti apraksti, kas par apbalvošanai pieteiktajiem cilvēkiem iesniegti pašvaldībā. Ikviens no balvas saņēmējiem teica īsu uzrunu, Madara kā pateicību bija sagatavojusi videoprezentāciju, kas tika demonstrēta uz lielā ekrāna. Diemžēl Tatiana Skrule nevarēja piedalīties ceremonijā veselības stāvokļa dēļ, ziedus, dāvanas un pašvaldības balvu viņai nodeva pagasta pārvaldes vadītāja jau pēc pasākuma.

Bernardita ADIJĀNE – balva „Mūža ieguldījums”

B. Adijāne

Viņu apbalvošanai izvirzīja Ciblas vidusskolas direktore S. Leščinska. Citāti no pieteikuma: – Bernardita Adijāne Ciblas apkaimē ir labi pazīstama personība, un viņas devums sabiedrības dzīvē ir īpaši nozīmīgs. Pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas 1961. gadā B. Adijāne sāka strādāt Ciblas vidusskolā par ražošanas apmācības pārzini. Cibla ir skolotājas pirmā un vienīgā darba vieta. Darba mūžs te ilga 48 gadu garumā. B. Adijāne ieņēma dažādus amatus, katrs uzdevums viņai bija svarīgs un atbildīgs. Viņa mīlēja skolēnus un darbu skolā. Skolēniem patika viņas vadītās bioloģijas stundas, patika daudzie ārpusskolas pasākumi, kuru organizēšanā skolotāja prata ielikt aizrautību un izraisīt interesi. Vairāki viņas skolēni ir bioloģijas skolotāji Latvijā. Skolotājas darbs tika atzīts un novērtēts ar rajona un valsts apbalvojumiem. B. Adijāne ir sabiedriski aktīva.

Tatiana SKRULE – balva „Mūža ieguldījums”

T. Skrule

Viņu apbalvošanai izvirzīja Pušmucovas iedzīvotāju grupa. Fragmenti no pieteikuma: – Par feldšeri Tatiana Skrule strādā kopš 1975. gada, sākumā Zvirgzdenē un Mērdzenē, bet kopš 1985. gada vada Pušmucovas feldšeru – vecmāšu punktu. Kopš 2008. gada viņa ir arī Dāvida Meņa ģimenes ārsta praksē ārsta palīgs. Pateicoties Tatianas rūpēm, medpunkts aprīkots ar nepieciešamo aparatūru, kas nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Feldšere ir pirmā, kam pacienti sūdzas par savām kaitēm, lūdz padomu un medicīnisko palīdzību. Pacienti uzticas savai feldšerei, jo jūt profesionālu uzmanību, kas vieš pārliecību, ka esi atnācis pie pieredzējuša medicīnas darbinieka, kurš zina un prot savu darbu. Tatiana prasmīgi, taktiski prot katram atrast vārdus, lai uzmundrinātu un sniegtu nepieciešamo palīdzību. Viņa ir „ģimenes ārsts”, jo pazīst savus pacientus trīs, pat četrās paaudzēs.

Ilga BAZIĻEVIČA – balva „Gada cilvēks”

I. Baziļeviča

Viņu apbalvošanai izvirzīja Pušmucovas pamatskolas kolektīvs. Pieteikumā rakstīts: – Darba ikdienā, tiekoties ar mūsu Ilgu, gribas priecāties, ka mūsu mazajā Latgalē ir lauku bibliotekāre, mūsu skolas absolvente, pagasta labais gariņš, kura vienmēr steidz palīgā, prot uzklausīt, sniegt padomu, ieteikt saistošu lasāmvielu. 2010. gadā Latvijas Nacionālas bibliotēkas atbalsta biedrības rīkotajā konkursā Ilgai tika piešķirts tituls „Gaismas nesējs”.  Ir pagājuši 10 gadi, bet Ilgas darba gaismas starojums ir kļuvis visaptverošs sava novada cilvēku labā. Ilgai piemīt augsta pašizaugsmes vēlme, viņa ļoti aktīvi piedalās profesionālajā apmācībā. Ilgai ir radošs gars, nemitīgi ģenerējot jaunas idejas. Viņa rīko izglītojošus pasākumus pagasta iedzīvotājiem. Var apbrīnot Ilgas sabiedrisko darbu, kas neietilpst bibliotekāres pienākumos. Ilga ir cilvēks, kas paņēmis gaismu no Dieva, nes to sevī un dāsni dāvā citiem, ticot, ka mūsu skaistās Māras zemes kultūrvērtības nekad nezudīs tāpat kā gaisma.

Madara DOMARKA – balva „Gada jaunietis”.

M. Domarka

Viņu apbalvošanai izvirzīja Pušmucovas pamatskolas kolektīvs. Pieteikumā ar lepnumu rakstīts: – Madara ir pabeigusi Pušmucovas pamatskolu, šobrīd mācās Ciblas vidusskolā. Vidējā atzīme ir 9,18 balles. Jau no sākumskolas klasēm Madara regulāri pārstāvēja skolu gan olimpiādēs, gan konkursos, gūstot labus un augstus rezultātus. Madarai ir raksturīga augsta atbildības sajūta pret jebkuru darbu, pienākumu. Viņa aktīvi un radoši piedalās sabiedriskajā dzīvē. Viņas aizraušanās ir mūzika un deja. Viņa ir pabeigusi Kārsavas mūzikas un mākslas skolā vijoles klasi, labprāt spēlē vijoli un dzied etnogrāfiskajā ansamblī „Olūti”, folkloras kopās „Olūteņi” un „Ilžeņa”, dejo Pušmucovas TN deju kolektīvā „Māra”. Kultūras pasākumos viņa piedalās kopš agras bērnības gan kopā ar kolektīviem, gan kā soliste. Katrā kolektīvā Madara iegulda artavu savas enerģijas, talanta un aizrautīguma.

Jānis KALVĀNS – balva „Gada jaunietis”.

J. Kalvāns

Viņu apbalvošanai izvirzīja Ciblas vidusskolas skolotāji, kuri pieteikumā raksta: – Kopš bērnības Jānis aizraujas ar saimniekošanu ģimenes lauku sētā, izveidojies par zinošu un prasmīgu saimnieku. Jānis ar lielu interesi darbojas mazpulkos, viņa projekti ieguvuši augstāko novērtējumu Latvijas mērogā. Viņam prātā vienmēr ir kāda ideja, ko ar aizraušanos īsteno un tam seko gandarījums. Jānis ir īsts latgalietis. Viņa valoda ir viegli uztverama, interesanta un saistoša. Ar labiem panākumiem Jānis piedalās skatuves runas konkursos, ir novērtēts Latgales un Latvijas mērogā. Gatavojoties tiem, ir ļoti mērķtiecīgs, patstāvīgs un atbildīgs. Kā stāstnieks piedalās novada pasākumos. Publiku viņš vienmēr uzrunā ar savu patiesumu, latgaliskumu un humoru. Jānis ir arī Ciblas katoļu draudzes ministrants.

Teksts un foto: Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu