Sēru vēsts

Dziļās sērās paziņojam, ka 2020. gada 30. decembrī miris Juris Dombrovskis, Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Ar lielu atbildību J. Dombrovskis vadīja Ciblas novada pašvaldību kopš 2009. gada. Pirms tam – kopš 1989. gada vadīja Zvirgzdenes pagasta padomi, kopš 2005. gada – Ludzas rajona padomi. 2017. gadā Ciblas novada pašvaldībā ievēlēts no apvienotā saraksta „Zaļo un Zemnieku savienība/Latgales partija”.

Atmodas gados Juris Dombrovskis aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontē. Bija 1991. gada barikāžu dalībnieks.

J. Dombrovskis bija Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis un Latvijas Pašvaldību savienības Valdes loceklis.

Ciblas novada pašvaldība izsaka dziļu līdzjūtība Jura Dombrovska ģimenei, tuviniekiem un draugiem, viņu pāragri zaudējot.

Ciblas novada pašvaldība

Atvadīšanās no mūžībā aizgājušā Jura Dombrovska

2021. gada 5. janvārī, otrdien, plkst. 13.00

Franapoles kapsētā,

ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Otrdien, 5. janvārī, pl. 18.00 – Sv. Mise Ludzas katoļu baznīcā, aizlūdzot par mirušā dvēseli (dievkalpojumi tiek translēti Facebook, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas Katoļu Draudze)

Uz augšu