Par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēta Renāte Mikaskina

Šī gada 11. janvārī notika Ciblas novada pašvaldības ārkārtas domes sēde, kura tika sasaukta, lai ievēlētu domes priekšsēdētāju.

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja vietniece Inese Birska. Sēdē piedalījās visi 9 pašvaldības deputāti: Ēriks Astičs, Marina Barkāne, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte Mikaskina, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte Valtere.

Ar klusuma brīdi tika godināta 30.12.2020. mirušā ilggadēja Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska piemiņa.

Deputāti balsojot apstiprināja domes priekšsēdētāja balsu skaitīšanas komisijas sastāvu: Aina Borisovska, Lilita Greitāne, Zinaīda Pavlova.

Amatam tika izvirzītas divas kandidatūras: Inese Birska un Renāte Mikaskina. I. Birska savu kandidatūru atsauca.

Balsu skaitīšanas komisija sagatavoja vēlēšanu zīmes un aicināja deputātus ar tām balsot.

Domes priekšsēdētāja amatā vienbalsīgi tika ievēlēta Renāte Mikaskina.

Domes sēdē tika lemts arī par komiteju sastāvu, paraksta tiesībām u.c. jautājumiem.

Renāte Mikaskina ir Ciblas novada pašvaldības deputāte kopš 2018. gada 3. jūlija, nomainot deputāta pilnvaras nolikušo Alekseju Ivanovu; 2017. gada vēlēšanās viņi startēja sarakstā „Savam novadam”. R. Mikaskina ir dzimusi 1986. gadā, kopš 2008. gada strādā par skolotāju Ciblas vidusskolā, kopš šī mācību gada – Ludzas 2. vidusskolā. Renāte Mikaskina Ciblas vidusskolā ir absolvējusi pamatskolu, no 2002. gada mācījās Rīgas 1. vidusskolā. Renāte Mikaskina ir absolvējusi divas augstskolas: 2008. g. Rīgas Tehnisko universitāti – vides zinātne, bakalaurs; 2011. g. Daugavpils Universitāti – fizikas un matemātikas skolotājs, maģistrs. Bez tam 2013. g. Malnavas koledžā apgūta programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.

Teksts un foto: Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu