Tiek izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums „Ezersala”

22. decembrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā tika skatīti tikai 3 jautājumi. Viens no tiem – tika apstiprināti pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezersala” izsoles noteikumi.

Minētais īpašums ir pagājušajā gadā slēgtās Ezersalas speciālās pamatskolas ēkas un zeme.

2020. gada 28. jūlijā pašvaldības domes sēdē tika nolemts šo īpašumu atsavināt jeb pārdot. Īpašums ir novērtēts. 22. decembra sēdē apstiprinātajos izsoles noteikumos noteikta sākumcena – 120 000 eiro.

Izsole notiks 2021. gada. 19. februārī pašvaldības ēkā Blontos.

Pretendentu pieteikšanās – līdz 15.02.2021., iesniedzot dokumentus: pieteikumu, kvītis par izsoles reģistrācijas maksas (10 eiro) un nodrošinājuma naudas (12 000 eiro) samaksu, u.c. dokumenti.

Īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties (t. 29283015).

Uz augšu