Sēru vēsts. Antonina Jankovska (1933 – 2021)

2021. gada 9. janvārī stājusi pukstēt pedagoģes Antoninas Jankovskas sirds.

2018. gadā Antonina Jankovska tika apbalvota ar Ciblas novada pašvaldības balvu „Mūža ieguldījums”.

Viss A. Jankovskas darba mūžs saistīts ar Cirmas pamatskolu, kas bija viņas pirmā un vienīgā darba vieta. 48 pedagoga darba gadu garumā viņa četrām paaudzēm ir atdevusi bezgala daudz sirds siltuma, mīlestības, zināšanu. 18 gadus viņa bija šīs skolas direktore. Ne velti viņa tiek dēvēta par Cirmas Gaismas pils dvēseli!

A. Jankovska ir dzimusi 1933. gadā Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagastā. Mācījusies Cirmas pamatskolā, Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā.

Sākoties Atmodai, A. Jankovska bija aktīva Latvijas Tautas frontes dalībniece. Vairākus sasaukumus bija Zvirgzdenes ciema padomes deputāte.

Izsakām dziļu līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem un radiniekiem.

Ciblas novada pašvaldība

 Piederīgie aicina, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, atvadīties no mūžībā aizgājušās Antoninas Jankovskas piektdien, 15. janvārī, pl. 14.30 Vasarānu kapsētā (Zvirgzdenes pag.).

Uz augšu