Atskats uz paveikto projektu jomā 2020. gadā

2020. gads ir bijis sarežģīts un īpatns visās jomās, tostarp pašvaldības projektu īstenošanā. Neskatoties uz to, pašvaldība šogad ir spējusi realizēt vairākus projektus, kā arī uzsākt vairākus lielus projektus.

Visvairāk Covid-19 ietekmē cieta Veselības veicināšanas projekts. Pavasarī tajā bija ieplānotas pāris aktivitātes par atlikušo finansējumu, taču tās nācās atlikt. Vasarā tika sagatavota Veselības veicināšanas projekta 2. kārta un iegūts papildus finansējums, lai līdz 2023. gada maijam īstenotu vairāk kā 200 aktivitātes, taču rudenī notika tikai 2 aktivitātes… un tagad projekta īstenošana ir uzlikta uz pauzes, jo klātienē nedrīkst realizēt nevienu aktivitāti. Ļoti ceram, ka jau martā varēsim atsākt šī projekta realizāciju ar dubultu jaudu un īstenot gan 2020. gadā ieplānotās aktivitātes, gan jaunā gada plānu.

Tieši tāpat kā Veselības veicināšanas projekta aktivitātes, kavējas arī projekta „No hobija uz biznesu” aktivitātes (tas tiek īstenots Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā). Šogad notika tikai tās tikšanās, kas bija ieplānotas Latvijas teritorijā. Ciblas novadā tiek plānots plašāks pasākums, bet tas atcelts uz nenoteiktu laiku, ticamākais scenārijs ir tāds, ka kopējais projekta īstenošanas laiks tiks pagarināts.

Tomēr ir novērojama arī pozitīva lieta. Covid-19 ārkārtas stāvoklis pavēra iespēju iegūt valsts aizņēmumu ceļa C-2 Cibla – Felicianova pārbūvei. To līdz šim nebija izdevies īstenot citu projektu gaitā, jo vienmēr bija kāds klupšanas akmens, kas šim ceļam neļāva kvalificēties atbalsta gūšanai. Ceļa C-2 pārbūve ir uzsākta, un turpināsies pavasarī. Protams, aizņēmums ir finansiālas saistības, kas pašvaldībai būs jāatmaksā noteiktā laikā, bet tā tiešām ir vienīgā iespēja. Pirms Covid-19 krīzes Valsts kase nemaz neizskatīja iespējamību aizdot pašvaldībai naudu ne-Eiropas projekta īstenošanai, savukārt pašvaldība nebija iespēju uzreiz savā budžetā atvēlēt ievērojamu līdzekļu apjomu vienam ceļa posmam, jo ikgadējais ceļu budžets ir apmēram 180 000 eiro, bet pašvaldības projektu līdzfinansējuma budžets ir apmēram 100 000 eiro.

Veiksmīgi tika īstenots LAD programmas ietvaros ceļa pārbūve Z-6 Franapole – Ražanova, kas pārbūvēts 1,5 km garumā. LAD finansējums tika iemaksāts pašvaldības kontā gada beigās.

Vasarā veiksmīgi realizēti 2 zivju resursu palielināšanas projekti, ko daļēji līdzfinansē Zivsaimniecības fonds. Pārējie līdzekļi ir no budžeta, kas veidojas no izsniegto makšķerēšanas atļauju izdošanas.

Arī 2020. gadā ar pašvaldības finansējumu darbību Ciblas novadā ir uzsākuši divi jauni saimnieciskās darbības veicēji. Par abiem šiem jauniešiem mēs jau nesen rakstījām. Gribētos vien pieminēt, ka pēdējos gados ir atbalstītas vairākas biznesa idejas, jo jauni cilvēki vēlas novadā veidot jaunus pakalpojumus.

Veiksmīgi ir noslēgts lielais 2016. gadā uzsāktais sadarbības projekts, ko īstenojam kopā ar Ludzas un Kārsavas novadu, – Banoņejas ceļa pārbūve (fotogrāfijā – Banoņejas ceļa asfaltēšana). Bet sadarbība ar šīm pašvaldībām turpinās! Un kā vienu no lielākajiem sasniegumiem pašvaldības projektu jomā jāmin jaunais sadarbības projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Kopējās izmaksas divu projekta aktivitāšu īstenošanai Ciblas novadā pārsniedz pusmiljonu eiro! Tātad tas ir lielākais projekts Ciblas novada pastāvēšanas vēsturē.

Turpināsim realizēt iesāktos projektus, meklēsim jaunu projektu iespējas un turpināsim attīstīt infrastruktūru novada teritorijā.

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu