Domes priekšsēdētāja paļaujas uz komandas atbalstu

Š.g. 11. janvārī domes ārkārtas sēdē Renāte Mikaskina tika ievēlēta par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. Šajā amatā var tikt ievēlēts tikai kāds no deputātiem, priekšsēdētāja vēlēšanas notiek domes sēdē. Par R. Mikaskinu kā domes priekšsēdētāju nobalsoja visi 9 Ciblas novada domes deputāti.

Renāte Mikaskina ir Ciblas novada pašvaldības deputāte kopš 2018. gada 3. jūlija. Pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā viņa startēja sarakstā „Savam novadam”, no tā domē tika ievēlēts viens deputāts – Aleksejs Ivanovs. Taču 2018. gadā viņš nolika deputāta pilnvaras, un viņa vietā nāca Renāte Mikaskina (pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita sarakstā „Savam novadam” viņa bija otrā kandidāte).

Īsumā – par Renāti Mikaskinu un viņas kā domes priekšsēdētājas skatījumu.

Dzīves gaitas

R. Mikaskina ir dzimusi 1986. gadā. Ciblas vidusskolā Renāte ir ieguvusi pamatskolas izglītību, no 2002. gada viņa mācījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. R. Mikaskina ir absolvējusi divas augstskolas: 2008. gadā Rīgas Tehnisko universitāti (vides zinātne, bakalaurs); 2011. gadā Daugavpils Universitāti (fizikas un matemātikas skolotājs, maģistrs). Bez tam 2013. gadā Malnavas koledžā apgūta programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.

Kopš 2008. gada R. Mikaskina strādā par fizikas un ekonomikas skolotāju Ciblas vidusskolā, kopš šī mācību gada – par matemātikas skolotāju Ludzas 2. vidusskolā.

Domes priekšsēdētāja Renāte Mikaskina dzīvo Ciblas pagastā, viensētā. Viņa ir precējusies, ģimenē aug meita. Mikaskiniem ir zemnieku saimniecība „Niedras”. Renātes aizraušanās ir suņi, mājās ir dalmācietis, labradors un medību suns. Patīk ceļot.

Renāte atklāj, ka viņa ir laimīga dzīvot laukos, tā nav nejaušība, ka dzīvei izvēlētas dzimtas mājas. Nejaušība gan ir darbs skolā, kur savulaik viņu aicināja strādāt direktore Marija Kārkla. Skolotāja darbs ir aizrāvis, tajā gūts gandarījums.

Mērķis – aizstāvēt Ciblas novada intereses

R. Mikaskina cer, ka līdz 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām spēs daļēji savienot pedagoģisko darbu ar Ciblas novada pašvaldības domes vadīšanu.

Nokļūšana domes vadībā Renātei Mikaskinai ir negaidīts pavērsiens. Pašvaldības deputātu komandā viņa iekļāvās pirms 2,5 gadiem, un šajā laikā ir pārliecinājusies par komandas saliedētību un spēju pieņemt arī sarežģītus lēmumus.

Reizēm mums, deputātiem, domas nesakrīt. Izsakām katrs savu viedokli. Pārdomājam. Izrunājam. Un vienojamies par labāko risinājumu, – tā domes deputātu darbu raksturo Renāte. – Jura Dombrovska nāve mums bija negaidīts un sāpīgs trieciens. Bet nācās nekavējoties lemt, kā domei darboties līdz jaunās pašvaldības vēlēšanām. No sava vidus – 9 deputātiem – mums bija jāievēl vadītājs.

Ciblas novada pašvaldības deputāti 11.01.2021. pēc domes sēdes, kurā domes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēt Renāte Mikaskina.

Viņa jūt savu kolēģu atbalstu, un tas iedrošina darboties novada labā arī šajos apstākļos. Uzņemoties domes priekšsēdētāja amatu, Renāte jūt uztraukumu, bet ne bailes. Viņa ir spējīga ātri iedziļināties jaunā situācijā un izprast to, gatava gūt jaunas zināšanas un galvenais – gatava aizstāvēt dzimtā Ciblas novada kā teritoriālas vienības un tās iedzīvotāju intereses.

Administratīvi teritoriālā reforma ir neizbēgama. Par to vairs nediskutēsim, – uzskata R. Mikaskina. – Mana galvenā rūpe, lai pēc reformas Ciblas novada teritorijā saglabātos iespējami dzīva lauku vide, lai izdotos novada cilvēkiem saglabāt esošās darbavietas. Te nedrīkst palikt tukša vieta bez cilvēkiem, bez zemniekiem, mazajiem uzņēmējiem. Jāsaglabā infrastruktūra, skolas un bērnudārzi, bibliotēkas un kultūras nami, sporta iestādes, feldšerpunkti, veikali…

Šajos dažos mēnešos, kas atlikuši līdz Ciblas novads iekļausies jaunveidojamajā Ludzas novada pašvaldībā, galvenais darba virziens būs Ciblas novada interešu pārstāvēšana un aizsardzība reformas procesā. R. Mikaskina savā pirmajā darba nedēļā vēl nav piedalījusies nevienā sanāksmē, kas tiek organizētas, veidojot jauno Ludzas novada pašvaldību. Ir neziņa, daudzi jautājumi, bet ne bailes, jo: – Zinu, ka neesmu viena. Mēs esam komanda: Ciblas novada pašvaldības deputāti un darbinieki.

Jaunā domes priekšsēdētāja ir iepazinusies ar aktuālo situāciju pašvaldībā, tā ir visādā ziņā stabila: ir finansiāls nodrošinājums visām pašvaldības darbības jomām, ir visi nepieciešamie speciālisti ar labu kompetences līmeni.

Saziņas iespējas

Ciblas novada iedzīvotājiem domes priekšsēdētāja Renātes Mikaskinas saka: – Esmu atvērta sarunām. Varat griezties pie manis ar saviem jautājumiem, ieteikumiem, kritiku!

R. Mikaskinas tālruņa numurs – 26358028.

Divas reizes nedēļā R. Mikaskina ir noteikusi pieņemšanas laiku administrācijas ēkā Blontos:

  • otrdienās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un
  • ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Iepriekš, protams, vēlams pieteikties – to ietekmē arī ārkārtas situācijas prasības saistībā ar vīrusa Corona-19 ierobežošanu.

Teksts un deputātu foto – Ērika Bondarenko,  Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Oļegs Bucis

Uz augšu