Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

18. janvārī klajā nācis 2021. gadā pirmais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”.

Tajā publicēta šāda informācija:

* Domes priekšsēdētāja amatā ievēlēta deputāte Renāte Mikaskina;

* Noteikti divi Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi: 15. jūlijs un 15. novembris;

* 19. februārī notiks nekustamā īpašuma „Ezersala” izsole;

* Atskats uz 2020. gadā paveikto projektu jomā;

* Bibliotēkās pieejami daudzveidīgi prese izdevumi – publicēts katrā bibliotēkā abonēto laikrakstu un žurnālu saraksts;

* Sēru vēstis. Atvadu vārdi, pavadot Mūžībā Juri Dombrovski un Antoninu Jankovsku.

u.c. informācija.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu