Bezmaksas konsultācijas par mežu apsaimniekošanu

Meža īpašniekiem ir pieejamas BEZMAKSAS konsultācijas par meža apsaimniekošanu, ekonomisko vērtību un dabisko dzīvotņu un putnu aizsardzību, ko sniedz LLKC “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”.

Tas ir iespējams, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumu “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas”.
Diāna Agafonova, Ludzas un Rēzeknes nodaļas Mežsaimniecības konsultante, informē: – Konsultāciju ietvaros meža īpašniekiem BEZMAKSAS sniedzam meža apsaimniekošanas ieteikumus, cirsmu novērtēšanu galvenajā cirtē, mežaudzes iespējamo biotopu novērtēšanu ar eksperta atzinumu, apsaimniekošanas ieteikumus meža putnu aizsardzībai, cirsmu stigošanu un novērtēšanu ūdens objektu un purvu aizsargjoslās, kā arī meža vērtības noteikšanu.

Lai saņemtu bezmaksas konsultācijas, droši varat sazināties ar Diānu Agafonovu, zvanot (tālr. 26119398) vai rakstot (e-pasts: diana.agafonova@mkpc.llkc.lv).

Uz augšu