Informācija par pašvaldību vēlēšanām

2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Administratīvi teritoriālā reforma, paredz, ka Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā. Tajā skaitā – jaunveidojamajā Ludzas novadā iekļausies līdzšinējās 4 pašvaldības: Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 17. marta līdz 6. aprīlim. Saraksti iesniedzami attiecīgās republikas pilsētas vēlēšanu komisijai vai jaunā novada vēlēšanu komisijai. Kopš 22. februāra pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogramma kandidātu sarakstu un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanai.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs noskaidrot, sākot no 27. marta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā internetā vai arī pa uzziņu tālruni. No 27. marta līdz 27. maijam  vēlētāji varēs arī mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums. No 27. marta līdz 24. aprīlim vēlētāji var pieteikties pašvaldību vēlēšanās balsot pa pastu no ārvalstīm.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu.

6. februārī ir sācies pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periods.

Plašāka informācija par pašvaldību vēlēšanām – CVK mājaslapā (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas)

Uz augšu