Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

25. februārī klajā nācis kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”.

Tajā publicēta šāda informācija:

* Pieņemts pašvaldības budžets 2021. gadam;

* Bāriņtiesas lēmums nepieciešams, ja vēlas mainīt ģimenes valsts pabalsta saņēmēju;

* Palielināts sociālās palīdzības pabalstu apmērs;

* Nolemts ēdināšanas pabalstu piešķirt visiem Ciblas novada izglītības iestāžu audzēkņiem;

* Traktortehnika jāgatavo Tehniskajai apskatei!

* Dabas aizsardzības pārvalde informē par pieejamo atbalstu par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu.

* Skolās tiek realizēti projekti, ko atbalsta Eiropas Sociālais fonds.

* Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” tiek īstenots ZOOM platformā!

* Ciblas vidusskolas vecāko klašu audzēkņi ar labām sekmēm piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu