No 24. marta – satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem

Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka līdz ar pavasara šķīdoņa iestāšanos no š.g. 24. marta noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem ar pilno masu virs 5 t un 7 t, uz šādiem Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:

Blontu pagastā Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici; Dubrovka – Perevozki; Blontu ceļš; Blontu iela Blontu ciemā; Jakuči – Tropci; Mediševa – Pupki; Bubnu kapsēta – Čodarāni; Bubini – Bubinu kapsēta.
Ciblas pagastā Zeltiņi – Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā; Kondrati – Voloji – Ozupiene; Mjaiši – Vacumnieki – Greči.
Līdumnieku pagastā Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka; Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki; Antonki – Čižiki – Djatlovka.
Pušmucovas pagastā Pušmucova – Zujeva; Skolas iela  Pušmucovas ciemā; Pušmucova – Vornaiši – Šmati.
Zvirgzdenes pagastā Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki; Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole – Ražanova; Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi – Kitkova; Kušņerova – Mjakinki – Veserova.

Ceļu saraksts var tikt precizēts.

Ciblas novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts un noteiktās uzturēšanas klases skatīt sadaļā Ciblas novads – Ceļi.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 29492760 Ilga Grade.

Uz augšu