Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

25. martā klajā nācis kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”.

Tajā publicēta šāda informācija:

* Līdz 6. aprīlim var iesniegt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām;

* Lieldienu dievkalpojumu kārtība katoļu baznīcās;

* Pašvaldības lauksaimniecības konsultanti palīdzēs pieteikties platību maksājumiem – arī klātienē Blontos, Ciblā un Pušmucovā;

* Noslēgumam tuvojas noliktavas ēkas pārbūve Blontos;

* Blontu dārziņā savākti gandrīz 400 kg makulatūras, kas nodota pārstrādei;

* Skolu ziņas:

– pirmā pieredze virtuālajās sacensībās;

– pieņemts programmas „Latvijas skolas soma” piedāvājums internetā;

– notikušas mācību priekšmetu olimpiādes.

* Ciblas bibliotēkā ir savi Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti!

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu