Lieldienu dievkalpojumi katoļu draudzēs Ciblas novadā un Ludzā

Katoļu Baznīcā ar vārdu Lieldienas apzīmē trīs dienas – latīņu valodā: Triduum. Lieldienas sākas ar Kunga Pēdējo vakariņu SV. misi Lielās ceturtdienas vakarā. Kopīgās lūgšanās Lielajā piektdienā pieminam Kristus nāvi, jāievēro stingrs gavēnis. Lielajā sestdienā esam aicināti turpināt lūgšanas pie Vissvētākā Sakramenta vai individuāli. Sestdien vakarā sākas vissvinīgākais no visiem dievkalpojumiem: Lieldienu vigilija (no latīņu val. – “būšanu” nomodā).

 1. aprīlī – Lielajā ceturtdienā – Kunga Pēdējo vakariņu Sv. mise:

 • Pušmucovā – pl. 14.00,
 • Eversmuižā (Ciblā) – pl. 18.00,
 • Ludzā – pl. 18.00.

Lielajā piektdienā, 2. aprīlī – Kunga ciešanu liturģija:

 • Pušmucovā – pl. 14.00,
 • Eversmuižā (Ciblā) – pl. 18.00,
 • Ludzā – pl. 15.00.

Lielajā sestdienā, 3. aprīlī, Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija:

 • Aizpūrē – pl. 12.00,
 • Eversmuižā – pl. 15.00,
 • Pušmucovā – pl. 18.00.
 • Visās baznīcās šajā dievkalpojumā  tiks svētīta Lieldienu maltīte.

Ludzas baznīcā Lielajā sestdienā:

 • visu dienu – adorācija;
 • pl. 11.00 – Sāpju Mātes stunda;
 • pl. 20.00 – svētku vigilija.
 • Lieldienu maltītes svētīšana – pl. 11.00, 15.00 un 20.00.

Lieldienās, 4. aprīlī, – Kunga Augšāmcelšanās svētki:

 • Eversmuižā (Ciblā) – pl. 9.00,
 • Pušmucovā – pl. 14.00.
 • Ludzā – pl. 7.00 Rezurekcijas Sv. Mise, pl. 10.00 Sv. Mise.

Otrajās Lieldienās, 5. aprīlī, Sv. Mise:

 • Eversmuižā (Ciblā) – pl. 11.00;
 • Ludzā – pl. 10.00.
Uz augšu