No 21. decembra – izmaiņas pašvaldības darbā

Visā Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija. No 21. decembra visā valstī ieviesti stingrāki drošības pasākumi.

Epidemioloģiskās drošības nolūkā Ciblas novada pašvaldības speciālisti strādās attālināti.

Apmeklētājiem ir iespēja darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 apmeklēt Klientu apkalpošanas centru un kasi Blontos, administratīvās ēkas 1. stāvā.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Konsultācijām – zvanīt uz: 65700834 vai rakstīt uz: parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē Ciblas novada pašvaldības domes ēkas 1.stāvā.

Darbinieku kontakti

  • Domes priekšsēdētāja: 28080477                             
  • Sociālā dienesta vadītāja: 65700870
  • Izpilddirektore: 29711939                             
  • Kancelejas vadītāja: 28621672
  • KAC vadītāja: 66954814                             
  • Kasiere: 22403142

Atgādinām, ka ienākot Ciblas novada pašvaldības telpās, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska!

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla www.Latvija.lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnēs: http://www.spkc.gov.lv un http://www.covid19.gov.lv 

Uz augšu