Traktortehnikas valsts tehniskās apskates Ciblas novadā – no 1. aprīļa

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.

 Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Kā var uzzināt par traktortehnikas valsts tehnisko apskati?

TA Ciblas novadā sāksies no 1. aprīļa:

  • Pušmucovā, pie pagasta pārvaldes: 1. aprīlī 11.45 un 21. maijā 10.45.
  • Blontos, pie darbnīcām: 1. aprīlī 10.10 un 21. maijā 9.00.
  • Ciblā, pie pagasta pārvaldes: 23. aprīlī 11.00 un 18. jūnijā 11.00.
  • Felicianovā, pie darbnīcām: 23. aprīlī 12.00 un 18. jūnijā 12.00.
  • Laučos, pie bijušās fermas: 23. aprīlī 9.30 un 18. jūnijā 9.30.
  • Līdumniekos, pie pagasta pārvaldes: 23. aprīlī 14.00 un 18. jūnijā 14.00.
  • Lucmuižā, pie darbnīcām: 23. aprīlī 10.00 un 18. jūnijā 10.00.
  • Ozupinē, pie veikala: 23. aprīlī 13.00 un 18. jūnijā 13.00.

 Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.

VTUA karti lielākā logā var atvērt: https://projects.kartes.lv/vtua/?layers=1

Pakalpojumu cenas: https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/pakalpojumu-cena-tehniskajam-apskatem?id=16213#jump

VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

VTUA Latgales reģiona nodaļas birojs Ludzā: Tālr. 26385715.
ludza@vtua.gov.lv
18.novembra iela 16-44, Ludza, LV-5701

Informē VTUA

Uz augšu