Putnu dienā klausīsimies putnu dziesmās un vērosim putnus dabā!

Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes  tūrisma speciālisti šogad organizē 10 Tematiskās dienas, aicinot ģimenes jau 30. aprīlī Putnu dienā iet dabā un iepazīt, sadzirdēt, saredzēt mūsu lidojošos draugus.

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, mēs tomēr varam izmantot šīs pavasara dienas, lai iepazītu spārnotos draugus, kuru dziesmas šobrīd ir visskanīgākās.  Nepulcējoties varam iet dabā ar vaļā acīm un spicām ausīm vērot to kas ir apkārt. Varam doties uz jebkuru mežu, vai ezera, dīķa malu- putnu šobrīd daudz un tos noteikti varēs ieraudzīt.

Kārsavas novada Nūmērnes mežā tās noteikti ielīksmos sirdi, skatu tornī varēs mēģināt lidoņus ari saredzēt. 

Ciblas Tautas nama logos varēs skatīt putnu fotogrāfiju izstādi, tā būs līdz 9.maijam.

Aicinām putnus klausīties un vērot arī  Eversmuižas parkā un Ludzas upes  dabas – relaksācijas takā. Nodarbe īsti piemērota šim laikam, jo putnus nevar saklausīt un saredzēt burzmā un kņadā!

Blontu pagasta centrā īpaši ģimenēm ar bērniem būs iespējama mājputnu vērošana. Putni, atbilstoši šī brīža prasībām būs ierobežotā laukumā, bet saimniece laikā no 10.00 līdz 14.00 labprāt ļaus tos apskatīt un dalīsies savā pieredzē par dažādo mājputnu kopšanu un prieku, ko gūst no saviem lolojumiem.  Lai labāk organizētu apmeklējumu, obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa t. 29212918, Tatjana.

Ciblas pagasta Līdumniekos z/s “Grunduļi” Baložu mājās saimnieki laikā no 10.00 līdz 14.00 piedāvās iespēju apskatīt baložus, lai gan ari tie būs redzami vien baložu mājiņā, nevis lidojumā. Lūgums arī pirms apmeklējuma pieteikties pa t. 26431062, Valfrīds.

Linarda Sadovska foto.

 Lūgums, apmeklējot saimniecības, ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus un ievērot drošo attālumu!

Informē Ināra Miezīte, Ciblas novada pašvaldības tūrisma speciāliste

Vairāk info par tematiskajām dienām www.visitludza.lv

Uz augšu