Pašvaldība organizē darbu skolēniem brīvlaikā

Ciblas novada pašvaldība šovasar (no 1. jūlija līdz 31. augustam) organizē un finansē nodarbinātības pasākumuskolēniemvecumā no 15 līdz 19 gadiem. Iespēja strādāt būs jauniešiem, ja ir ievēroti divi nosacījumi:

  • viņi 2020./2021. mācību gadā ir mācījušies un turpina mācības vispārizglītojošā skolā, profesionālās izglītības iestādē vai tām pielīdzinātā mācību iestādē,
  • viņu deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.

Darba vietas Skolēniem var piedāvāt uzņēmumi, pašvaldības iestādes, biedrības un nevalstiskās organizācijas, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Ciblas novadā.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek organizēts divos apakšpasākumos.

Pirmo apakšpasākumu organizē un finansē Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar Ciblas novada uzņēmējiem. Darba devējiem līdz 2021. gada 21. maijam rakstiski jāpiesakās pašvaldībā (2. pielikums). Pašvaldība ar darba devējiem slēgs Pakalpojuma līgumu (1. pielikums).

Otro apakšpasākumu organizē un finansē Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli, īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Tam pašvaldība slēgs Darba līgumu ar Skolēnu (uzņēmēju saraksts un veicamie darbi pēc 21.05.2021 tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības internetvietnē).

Skolēniem, kuri vēlas iesaistīties vienā vai otrā pasākumā, līdz š.g. 21. maijam jāiesniedz pieteikums pašvaldībā, aizpildot 3.pielikumu. Otrā apakšpasākuma kandidātiem jāreģistrējas arī NVA Ludzas filiālē.

Plašāka informācija – Nolikumā.

Uz augšu