Ludzas novada vēlēšanu iecirkņi un darba laiks Ludzas novada pašvaldības vēlēšanās

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas formācija par Ludzas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiku un to atrašanās vietu.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

31.05.2021. (pirmdiena) – 16.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana)

01.06.2021. (otrdiena) – 9.00 – 13.00

02.06.2021. (trešdiena) – 16.00 – 20.00

03.06.2021. (ceturtdiena) – 9.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana)

04.06.2021. (piektdiena) – 13.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana)

05.06.2021. (sestdiena) – 7.00 – 20.00 (vēlēšanu diena)

Ludzas novada vēlēšanu iecirkņi:

 • 625. Ludzas tautas nams,Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads
 • 626. Ludzas tautas nams,Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads
 • 627. Ludzas kinoteātris,Skolas iela 26, Ludza, Ludzas novads
 • 628. Kultūras nams, Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas novads
 • 629. Tautas nams, Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads
 • 630. Administratīvā ēka, Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes novads
 • 631. Ciblas novada administratīvais centrs,  “Domes Nams”, Blonti, Blontu pag., Ciblas novads
 • 632. Briģu  tautas nams, Tautas nams, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads
 • 633. Ciblas pagasta pārvalde, Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ciblas novads
 • 634. Līdumnieku pagasta pārvalde, “Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas novads
 • 635. Cirmas pagasta pārvalde,Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads
 • 636. Pagasta pārvaldes zāle, Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads
 • 637. Isnaudas pagasta pārvalde,Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
 • 638. Istalsnas bibliotēka, Dzelmes, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
 • 639. Istras tautas nams, Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
 • 640. Pagasta pārvalde, Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes novads
 • 641. Malnavas koledžas muižas korpuss, Muižas iela 4, Malnava, Kārsavas novads
 • 642. Kultūras nams, “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads
 • 643. Tautas nams, Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas novads
 • 644. Nirzas tautas nams,Pašvaldība, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
 • 645. Ņukšu tautas nams,Nākotne, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
 • 646. Pagasta pārvaldes zāle, “Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes novads
 • 647. Pildas tautas nams,Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads
 • 648. Pureņu pagasta pārvalde,Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads
 • 649. Pušmucovas tautas nams, Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads
 • 650. Rundēnu tautas nams, Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
 • 651. Tautas nams, Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas novads
 • 652. Zvirgzdenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ciblas novads
Uz augšu