Darbam vasarā pieteikušies 23 jaunieši

Līdz 21. maijam skolēniem bija iespēja pieteikties darbam vasarā. Nodarbinātības pasākumu organizē un finansē Ciblas novada pašvaldība. Kopumā 23 jaunieši izteica vēlmi strādāt. Bet tik daudziem darbu pašvaldība nevarēs nodrošināt, tikai pa 3 katrā pagastā, tātad kopskaitā 15 skolēniem.

Skolēnu saņemtos pieteikumus vērtē un lēmumu par skolēnu līdzdalību pasākumā pieņem ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir viens pašvaldības administrācijas darbinieks, viens sociālā dienesta darbinieks un viens deputāts.

Saskaņā ar minētā nodarbinātības pasākuma nolikumu – tā kā pieteikušos skolēnu skaits pārsniedz finansējuma iespējas, tie tiks sakārtoti rindā pēc šādiem kritērijiem:

  • 1) bērns bārenis;
  • 2) daudzbērnu ģimene (trūcīgas personas statuss);
  • 3) aizbildniecībā vai audžuģimenē esošs bērns;
  • 4) nepilna ģimene (sastāvēšana civillaulībā netiek uzskatīta kā nepilna ģimene);
  • 5) abi vecāki bezdarbnieki;
  • 6) pārējie pretendenti.

Lai nodrošinātu iespējami caurspīdīgu informāciju, pašvaldība pirms lēmuma pieņemšanas par konkrētu skolēnu iesaistīšanu darbos vasarā, publicē sarakstu ar  pieteikušos jauniešu vārdiem.

Uz augšu