Ciblas novada izglītība iestādēs noslēdzas mācību gads

Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās noslēdzas 2020./2021. mācību gads. Vidusskolniekiem – eksāmenu laiks, obligātie centralizētie eksāmeni (CE) jau nokārtoti. CE rezultāti būs zināmi tikai jūnija beigās.

Skolas absolvē 32 jaunieši

Ciblas vidusskolu šogad absolvē 11, bet 9. klasi – 14 jaunieši. 12. klases audzinātāja ir Dzintra Toporkova. 9. klases audzinātāja ir Rūta Trukšāne. Svinīga dokumentu izsniegšana skolā tiks organizēta 9. kl. – 11. jūnijā, 12. kl. – 1. jūlijā.

Pušmucovas pamatskolu šogad absolvē 7 jaunieši. Audzinātāja – Sandra Laganovska. Svinīgais pasākums, absolventiem atvadoties no skolas, iecerēts 16. jūnijā.

Sakarā ar joprojām visai plašo Covid-19 infekcijas izplatību pasākumu organizēšana ir ierobežota. Tagad tiek apsvērts, kā vislabāk organizēt izlaidumu. Ja arī tas nebūs iespējams pilnībā, tomēr skolās notiks svinīga dokumentu izsniegšana. Zināmi datumi, kad tas varētu notikt, bet pasākumu scenārijs vēl tikai top – tas būs atkarīgs no tajā brīdī Latvijā spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem.

Izlaidumu Blontu PII nācās atcelt

Blontu pirmsskolas izglītības iestādi šogad absolvē 13 bērni: Ņikita, Gabriela, Ilvars, Artjoms, Kirils un Alīna no Blontu pagasta; Patriks Harvijs, Evita un Ivita no Pušmucovas pagasta; Daniels un Rinalds no Kārsavas novada; Leila un Dominiks no Ludzas novada. Viņus mācībām skolā gatavoja skolotājas Inese Puļa un Jana Petrova, skolotājām palīdzēja Tatjana Žeikare.

Maija beigās bija jānotiek izlaidumam, kad bērni ar audzinātājiem skaisti atvadītos no bērnudārza (bez vecākiem un radiem). Diemžēl šai iecerei treknu svītru pārvilka Covid-infekcija, jo saslima viena no pedagoģēm un visai izlaiduma grupiņai nācās steidzami atstāt iestādi, jo visi tika atzīti par slimnieka kontaktpersonām. Skumji – bet bērni pat nepaspēja atvadīties viens no otra!

PII vadītāja Gunta Stolere: – Paldies vecākiem par jauko sadarbību, par atbalstu, par sapratni un iejūtību! Lai Jūsu bērniem un Jums silta, veselīga un patīkamiem piedzīvojumiem bagāta vasara!

Blontu PII nestrādās no 1. jūnija līdz 9. jūlijam. Bērniņus bērnudārzā gaidīsim 12. jūlijā. Bērnudārza darba laiks vasaras mēnešos: darbdienās no plkst. 7.00. līdz 19.00. Līdz 1. septembrim nebūs diennakts grupiņas.

Jau tagad sākas gatavošanās jaunajam mācību gadam. Ieplānoti remonti: gan  kosmētiskais remonts telpās, gan jaunu griestu montāža gaiteņos un zālē. Daļa no Blontu PII pedagogiem diemžēl ir izslimojuši Covidinfekciju, citi uzsākuši un arī pabeiguši potēšanos pret šo vīrusu. Tāpēc var teikt, ka jauno darba posmu Blontu PII uzsāks drošākā epidemioloģiskā situācijā.

Jauno audzēkņus no 1,5 gada vecuma nākamajam mācību gadam pieteikt var, zvanot iestādes vadītājai Guntai Stolerei pa tālruni – 29230090.

Māmiņas diena – sirsnīgākie svētki! Attēlā – Blontu PII vecākās grupiņas bērni ar skolotāju I.Puļu un skolotājas palīdzi T. ŽeikariVieni no skaistākajiem svētkiem bērnudārzos ir Māmiņas diena.

Bērni centās izpausties ļoti radoši: deklamēja un dziedāja.

Audzinātājas savās grupiņās veidoja videoapsveikumus, ko sūtīja bērnu māmiņām.

Grupiņas „Mārīte” pedagoģe Kristīne izveidoja brīnišķīgu animācijas filmiņu, kam sekoja bērnu apsveikumi.

Mācību gada noslēgums Ciblas PII

Velta Seimuškina, Ciblas PII vadītāja: – Maija sākums nāca ar gatavošanos Māmiņu dienai. Jaunākās grupas bērni kopīgi ar skolotāju Lolitu gatavoja māmiņām apsveikumus. Vecākās grupas bērni iepriecināja savas māmiņas ar pašu gatavotām dāvaniņām, dzejoļiem un pārsteidz ar ierakstīto video sveicienu.  Izmantojām patīkamo un silto laiku, kad bērni cenšas vairāk pavadīt svaigā gaisā, veido burtiņus, ciparus smiltīs, uz zemes, aktīvi sporto savā laukumiņā. Notiek garākas pastaigas, vērojot un izzinot apkārtējo dabu un dzimto ciematu.

Arī mūsu bērnudārzā būs izlaidums 7 audzēkņiem: Kristīne, Veronika, Amanda, Laura, Natālija, Tomass un Ernests. Bērni ir sekmīgi apguvuši mācību programmu un gatavi uzsākt skolas gaitas. Izlaidums šiem bērniem būs 28. maijā, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Audzēkņus skolai sagatavoja Dita Miklucāne un Rita Kozlovska, mūzikas skolotāja Inta Augustova, logopēde Lauma Caune.

Noslēdzot mācību gadu, sakām paldies visiem vecākiem, kas, izprotot šo sarežģīto laiku, izpildīja nepieciešamo ierobežojumus, atbalstīja bērnus un skolotājas.

No 1. jūnija iestādes darbinieki dodas pelnītā atvaļinājumā. Bērnudārzs uzsāks savu darbu 1. jūlijā. Mīļi gaidīsim bērnus!

Gluži kā sniedziņš, kas ziemā krīt,

Tu esi tik gaiša un maiga,

Māmiņa, mīļā, tev saku labrīt.

Un pieglaužu vaigu pie vaiga.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Blontos un Ciblā ir iespēja pieteikt audzēkņus! Pašvaldība nodrošina bezmaksas audzināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, transportu no visiem ciemiem un no Ludzas. Abos bērnudārzos ir diennakts grupiņas. Plašāka informācija: pa tālruni 29230090 (Blontu PII), 65729214 (Ciblas PII).

Uz augšu