Klajā nāk “Ciblas Novada Ziņas”

28. maijā klajā nāca Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēti šādi raksti:

* par domes sēdēs lemto;

* par mācību gada noslēgumu skolās un bērnudārzos;

* par balsošana kārtību Ludzas novada pašvaldības vēlēšanās;

* par ceļu pārbūves darbiem;

* par kapusvētkiem Ciblas novada pašvaldības teritorijas kapsētās šajā vasarā.

„Ciblas Novada Ziņas” pieejamas pagastu pārvaldēs un pašvaldības internetvietnē www.ciblasnovads.lv

Uz augšu