No 1.jūlija darbu sāk apvienotais Ludzas novads.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājās 2020. gada 23. jūnijā, pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 43 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Jaunās domes darbu uzsāks 2021.gada 1.jūlijā.

Ludzas novada teritorija saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, no 1.jūlija aptver arī Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadus.

Ludzas novada pašvaldības profils.

Informējam, ka no 2021. gada 1. jūlija visa aktuālā ar jaunizveidotā Ludzas novada darbu saistītā informācija būs apskatāma http://www.ludza.lv

Līdzšinējā Ciblas novada pašvaldības mājas lapa www.ciblasnovads.lv kādu laiku pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas visas ar bijušās Ciblas novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Kā arī šeit būs pieejami pagaidām vēl spēkā esošie Ciblas novada domes Saistošie noteikumi un darbinieku kontakti.

Uz augšu